Sinds de middeleeuwen worden er kaasmarkten in Nederland gehouden. In die tijd richtten beroepsgroepen gildes op en kwamen op de markt in een bepaald stad samen om te handelen over de producten die men produceerde. Zo ook de kaasboeren die veelal een eigen gilde hadden en die één of meerdere keren per week samen kwamen op de kaasmarkt om via het systeem van handjeklap kaas te verhandelen. Tegenwoordig is een kaasmarkt vooral bedoeld om toeristen te vermaken en te informeren over de historie hiervan. Er bestaan nog vijf kaasmarkten in Nederland:

Kaasmarkt Alkmaar

Dit is de bekendste van alle kaasmarkten in Nederland. Van de maand april tot september wordt er elke vrijdagochtend een kaasmarkt gehouden. Helemaal bekend zijn de zogenaamde kaasdragers. Dit zijn de mensen in witte pakken en een strooien hoed op die op een speciale drager kaas aan- en afvoeren. De kaas hier wordt geproefd en gekeurd en mensen kunnen bij de verschillende kaaskramen kaas kopen. Er wordt hier in diverse talen uitleg gegeven over de werkwijze van het kaashandelen.

Kaasmarkt Edam

Edam staat bekend om de Edammer kaas. Logisch dan ook dat hier kaasmarkten worden gehouden. Vanaf de zestiende eeuw tot 1922 werd hier op de markt kaas verhandeld. De markt wordt sinds 1989, vooral voor toeristen, gehouden in juli en augustus op de woensdagmorgen.

Kaasmarkt Hoorn

Van alle kaasmarkten behoort die van Hoorn tot degene die het meest recent gestart is, namelijk 2007 wegens het 650 jarig bestaan van Hoorn. De markt is op elke donderdag van juni tot september. Dit is vooral opgezet voor toeristen, omdat alle deelnemers figuranten zijn.

Kaasmarkt Gouda

Gouda behoort tezamen met Woerden nog één van de kaasmarkten waar nog echt kaas verhandeld wordt. Hoewel niet meer in zulke grote aantallen en er ook een groot gedeelte is ingeruimd voor de toeristen, komen er nog steeds kaasboeren en handelaren samen om in kaas te handelen. Voor toeristen zijn er ook andere ambachtslieden, zoals klompen- en kaarsenmakers aanwezig. De markt is hier van april tot augustus op donderdagochtend.

Kaasmarkt Woerden

Ook op deze markt wordt sinds 1885, elke zaterdag nog steeds in kaas gehandeld. Kaasboeren uit de gehele regio komen naar Woerden en tevens is de markt ook interessant voor toeristen. Op de eerste zaterdag van juni wordt op deze markt de allereerste graskaas geveild.